Šola za starše je niz srečanj, kjer se prepletajo predavanja in delavnice, v katerih odpiramo različne teme starševstva (npr. 12 zlatih pravil vzgoje) in poskušamo skupaj najti odgovore na izzive starševstva. Če je skupina stalna in udeleženci to želijo, pa lahko preide v podporno skupino. Šolo za starše pripravimo za skupine staršev v vrtcu, osnovni ali srednji šoli, za skupine staršev v obliki kake druge organizacije ter za skupine staršev, ki se samoiniciativno zberejo, ker bi želeli več izvedeti o starševstvu in si med seboj izmenjati izkušnje. Konkretne teme srečanj Šole za starše so odvisne od tega, kaj si določena skupina staršev želi ter potrebuje.